Редколегія

Головний редактор:

Пошивайло Олесь Миколайович – доктор історичних наук, професор, генеральний директор Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Контакти:

Телефон: +38 (05353) 42416

E-mail: opishne-museum@ukr.net

ORCID: 0000-0002-3899-152X

Наукові інтереси: керамологія, етнологія, музеологія, історія України, етнографія українського гончарства, мистецтвознавство, керамолінгвістика, історія гончарних осередків, персоналії українського гончарства.


Заступник головного редактора:

Котенко Вікторія Володимирівна – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України.

Контакти:

Телефон: +38 (05353) 42416

E-mail: kotenkovikt@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9172-1062

Наукові інтереси: антична історія та археологія полісів Північного Причорномор’я, хора Херсонеса Таврійського в Північно-Західній Тавриці, міжполісні контакти в Північному Причорномор’ї, кераміка елліністичного часу, історія археології.


Відповідальний секретар:

Пуголовок Юрій Олександрович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

Контакти:

Телефон: +38 (05353) 42416

E-mail: yuriy.puholovok@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7610-8005

Наукові інтереси: історія та археологія Дніпровського Лівобережжя в добу Середньовіччя, будівельна справа слов’ян, гончарство населення південного сходу Русі, археологія городищ, історія археології.


Інформація про членів редколегії:

Буйських Алла Валеріївна – доктор історичних наук, заступник з наукової роботи директора Інституту археології Національної академії наук України, завідувач Відділу античної археології Інституту археології Національної академії наук України, завідувач Відділу археології Нижнього Побужжя Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» Національної академії наук України.

Контакти:

Телефон: +38 (044) 254 11 90

E-mail: allabuy@iananu.org.ua

ORCID: 0000-0001-7233-1288

Наукові інтереси: археологія і давня історія України, антична археологія Північного Причорномор’я, грецька колонізація Північного Причорномор’я, архітектура та містобудівництво. античних міст Північного Причорномор’я, археологічне вивчення Ольвії Понтійської, архаїчна мальована кераміка Ольвії Понтійської та Борисфену.


Гаврилюк Надія Оксентіївна – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Відділу античної археології Інституту археології Національної академії наук України, відповідальний секретар журналу «Археологія»

Контакти:

Телефон:  +38 (044) 254 11 90

E-mail: gavrylyuk_n@iananu.org.ua

ORCID: 0000-0002-2369-5701

Наукові інтереси:археологія і давня історія України, антична археологія Північного Причорномор’я, економіка Ольвійського поліса VI–II ст. до н. е., греко-скіфські зв’язки, археологічне матеріалознавство, методи природничих наук у вивченні ліпленого посуду, археологія нижньодніпровських городищ межі ер.


Гейко Анатолій Володимирович – кандидат історичних наук, завідувач Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідний науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

Контакти:

Телефон: +38 (05353) 42416

E-mail: filoarch@ukr.ner

ORCID: 0000-0002-4590-1115

Наукові інтереси: технологія давнього гончарства, ремонт глиняного посуду, археологія доби раннього заліза, гончарство черняхівської культури.


Гупало Віра Діонізівна – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Відділу археології Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України.

Контакти:

Телефон: +38 (032) 270 70 22

E-mail: gupaloarcheo@ukr.net

Наукові інтереси: історія та археологія раннього й пізнього середньовіччя Заходу України.


Карлтон Річард – науковий співробітник Відділення історії, класики та археології факультету гуманітарних та соціальних наук Університету Ньюкасла, директор «Archaeological Practice Ltd».

Контакти:

Телефон: +44 (191) 2730777

E-mail: richard.carlton@ncl.ac.uk

Наукові інтереси: історія та археологія Північної Англії, археологія османсько-австрійських прикордонних районів Боснії та Хорватії, сучасне виробництво кераміки на Західних Балканах.


Коваленко Оксана Валентинівна – кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, докторант Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.

Контакти:

Телефон: +38 (05353) 42416

E-mail: kovksana@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0980-2870

Наукові інтереси: історія та археологія ранньомодерного часу, гончарство доби козацтва, середньовічна урбаністика.


Корохіна Анастасія Вікторівна – кандидат історичних наук, науковий співробітник Відділу «Археологічний музей» Інституту археології Національної академії наук України.

Контакти:

Телефон: +38 (044) 235 62 86

E-mail: anastasiia_korokhina@iananu.org.ua

ORCID: 0000-0001-6123-6285

Наукові інтереси: археологія доби пізньої бронзи Дніпро-Донецького регіону, відображення культурно-історичних процесів на матеріалах кераміки, методика керамологічних досліджень.


Любичев Михайло Васильович – доктор історичних наук, професор Харківського національного університету імені Василя Каразіна.

Контакти:

Телефон: +38 (056) 707 50 82

E-mail: m.v.lyubychev@karazin.ua

ORCID: 0000-0002-1010-1425

Наукові інтереси: археологія та історія пізньоримського часу й доби Великого переселення народів.


Пеляшенко Костянтин Юрійович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Харківського історичного музею імені Миколи Сумцова.

Контакти:

Телефон: +38 (057) 731 58 89

E-mail: kpelasenko@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5445-6949

Наукові інтереси: історія та археологія лісостепових племен Дніпровського Лівобережжя доби раннього заліза, гончарні традиції населення скіфського часу.


Шейко Ірина Миколаївна – кандидат історичних наук, науковий співробітник Відділу античної археології Інституту археології Національної академії наук України, учений секретар Відділу.

Контакти:

Телефон: +38 (044) 254 11 90

E-mail: ira_sheiko@iananu.org.ua

ORCID: 0000-0003-2005-3081

Наукові інтереси: антична археологія, археологія античних міст Північного Причорномор’я, торговельні зв’язки міст Боспору Кіммерійського та Ольвії з античними центрами давнього світу, світильники античного часу.

ukUA

instagram takipçi al - free followers hack - güllaç tatlısı tarifi