Registration Information:

Mass Media Registration Certificate: KV № 23238-13078R dated 04.04.2018

ISSN (print): 2663-5755

ISSN (online): 2707-4218

THE FOUDERS OF THE JOURNAL

PUBLISHER:

The National Museum of Ukrainian Pottery in Opishne, Publishing House «Ukrainsʼke Narodznavstvo»

Dear authors and readers!

Науковий часопис «Археологічна керамологія» покликаний об’єднати керамологів, археологів, істориків, мистецтвознавців, музеологів та вчених інших спеціальностей навколо актуальних питань вивчення давнього гончарства України та світу. Його поява стала закономірним результатом стрімкого розвитку керамологічних студій в Україні впродовж 1990-х – 2010-х років та виокремлення їх у окрему наукову дисципліну. Важливим напрямком цих досліджень постає археологічна керамологія з чітко окресленим колом пошукових завдань та з корпусом взаємопов’язаних методів їх вирішення. З огляду на специфіку, це вже не класична археологія, завданням якої є польові дослідження комплексів пам’яток матеріальної культури та їх інтерпретація, а фундаментальне вивчення виявлених під час археологічних розкопок пам’яток гончарства та реконструкція за ними різних явищ матеріальної й духовної культури етноспільнот минулих епох.

Часопис стане ефективною платформою для публічного обговорення керамологічної проблематики, а також інтеграції української керамології в міжнародний науковий простір. Зокрема, на його сторінках знайдуть відображення теорія, історія, історіографія й джерельна база, наукові школи археологічної керамології; персоналії й підготовка кадрів учених-керамологів; дефініції наукової дисципліни й особливості формування сучасної фахової термінології; технологія палеогончарства; форми, декор глиняних виробів різних археологічних культур; функції кераміки в побуті, звичаях та обрядах; кераміка як унікальне історичне джерело для реконструкції різних аспектів традиційно-побутової культури; етнокультурна специфіка глиняних виробів; міжкультурні й міжетнічні впливи; консервація й реставрація археологічної кераміки; сучасні методи атрибуції та інтерпретації кераміки; інтеграція наукових дисциплін в дослідженні давнього гончарства, кераміки; міжнародна співпраця.

Публікуватимуться результати наукових студій гончарного ремесла й кераміки України та світу від часу появи перших виробів з глини до модерного часу. Перевага надаватиметься аналітичним працям з оригінальними авторськими інтерпретаціями, основаними на залученні новітніх джерел.

Статті подаватимуться за тематичними рубриками. Зокрема, в «Історії археологічної керамології» осмислюватиметься наукова спадщина минулих століть. У ній знайдуть відображення питання становлення наукової дисципліни, еволюції поглядів учених-керамологів та їх особистого внеску в пізнання гончарної культури. В іншій рубриці – «Актуальні питання археологічної керамології» – вирішуватимуться нагальні завдання керамології, з’ясовуватимуться проблемні й дискусійні питання, перспективні напрямки досліджень. У «Історії і технології гончарства» зосереджуватимуться статті про особливості історичного розвитку ремесла в різних регіонах світу. У рубриці «Декор» аналізуватимуться окремі елементи, орнаменти глиняних виробів, їх часові видозміни, впливи й запозичення різноетнічних культур. Тематично спорідненою буде інша рубрика – «Публікація нових матеріалів», яка дозволить оперативно вводити в науковий обіг керамологічні матеріали новітніх археологічних розкопок. Не менш важливим буде блок статей із рубрики «Міждисциплінарні дослідження», присвячених комплексному дослідженню гончарної спадщини методами різних наук, співпраці вчених різних спеціальностей.

На сторінках часопису також висвітлюватимуться експериментальні студії давнього гончарства, гончарських інструментів, теплотехнічних споруд; подаватиметься інформація про захисти керамологічних дисертацій, наукові форуми, новітню керамологічну літературу (огляди, рецезії), музеєфікацію та популяризацію пам’яток гончарства.

Редакція дотримується принципів Етичного кодексу ученого України, Комітету з етики публікацій [Committee on Publication Ethics (COPE)], етики публікацій Academy Publisher, рекомендацій видавництва Elsevier, до ознайомлення з якими закликає й своїх потенційних авторів, а також звертає їхню увагу на необхідності безумовного дотримання принципів академічної доброчесності, неприпустимості в статтях плагіату або ж використання матеріалів, здобутих незаконним шляхом (грабіжницькими розкопками).

Редакційна колегія «Археологічної керамології» зосереджується на здобутті журналом професійного визнання через включення до переліку фахових видань України та входження до інтегрованого науково-інформаційного простору (міжнародних наукометричних баз даних). З цією метою, починаючи з першого номера, уже доступна онлайн-версія журналу.

Отже, щиро запрошуємо керамологів та вчених інших наукових дисциплін (археологів, істориків, етнологів, мистецтвознавців, краєзнавців, музеологів) до більш активної співпраці з пізнання давнього гончарства, кераміки як унікального явища світового економічного й культурного поступу.

Головний редактор
доктор історичних наук,
професор Олесь Пошивайло,
редакція й редколегія «АРХЕОЛОГІЧНОЇ КЕРАМОЛОГІЇ»

BackGround

News

Шановні колеги!

Ваші дослідження – безцінний фактаж, який
розширює межі сучасної науки, аби стати міцним підґрунтям...

Read more

Video

Олена Оногда: “Важливо збиратися разом і говорити про це в голос”
Олена Оногда: “Важливо збиратися разом і говорити про це в голос”
Оксана Коваленко про обговорення сучасного показу керамологічних колекцій
Оксана Коваленко про обговорення сучасного показу керамологічних колекцій
ПІДСУМКИ ХІV КОНКУРСУ ПУБЛІКАЦІЙ НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ
ПІДСУМКИ ХІV КОНКУРСУ ПУБЛІКАЦІЙ НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ
Досліджуючи можливості співпраці
Досліджуючи можливості співпраці
У Опішному – нова археологічна знахідка
У Опішному – нова археологічна знахідка
en_USEN

instagram takipçi al - free followers hack - güllaç tatlısı tarifi